Healthcare Europe

From our work within Europe, we have forged relationships with agents in the following countries and can communicate with our medics from these regions, in their language.


Romania

PlaceMe UK este o firmă inovatoare de recrutare și centru de instruire în domeniul sănătății cu sediul în nordul Londrei. Firma oferă un serviciu de recrutare de primă clasă în domeniul asistenței medicale. Ne bucură faptul ca putem anticipa nevoile clienților și ale candidaților și menținerea unor relații pe termen lung în vederea atingerii acestui obiectiv. Pentru autoritatiile de asistență medicală, inclusiv spitale private, case de îngrijire și furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu, furnizăm medici locomotori, asistenți medicali de urgență, asistenți personali ai serviciului de sănătate (HSPA), infirmiere și ingrijitori punand la dispozitia clientiilor servicii excelente 24/7.

Pentru mai multe detalii in limba Romana ne puteti contacta la numarul de telefon: 40316300479.


France

Place me UK est une agence de recrutement innovative, ainsi qu'un centre de formation pour les professionnels de santé, située dans le nord de Londres. L'agence assure un service d'excellence dans le domaine du service au recrutement dans le milieu de la santé. Nous apprécions anticiper les besoins de nos clients ainsi que de nos candidats en maintenant une relation à long-terme de qualité afin d'atteindre cet objectif. En ce qui concerne les infrastructures de santé incluant les hôpitaux privés et les soins à domicile, nous pouvons vous proposer des médecins suppléants, des infirmier(ère)s spécialisé(e)s dans les soins d'urgence, des aides-soignant(e)s ainsi que des auxiliaires de vie 7/7j et 24/24h. Pour bénéficier de plus d'informations sur nos services dans votre language, appelez-le:

Pour bénéficier de plus d'informations sur nos services dans votre language, appelez-le: 0033170790779.


Italy

PlaceMe UK è un'innovativa società di reclutamento e centro di formazione sanitaria con sede a nord di Londra. L'impresa fornisce un servizio di reclutamento di prima classe nell'industria sanitaria. Siamo lieti di anticipare le esigenze dei nostri clienti e candidati e di mantenere relazioni a lungo termine per raggiungere questo obiettivo. Per i fornitori di servizi sanitari, tra cui ospedali privati, case di cura e fornitori di assistenza domiciliare, forniamo medici locali, infermieri di emergenza, assistenti personali (HSPA) di assistenza sanitaria e operatori sanitari con un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Comunicare nella tua lingua: 00390236048399.HQ address: 42 Upper Berkeley Street, London, W1H 5QL, United Kingdom
Company Number: 12894528

Newsletter

Weekly Updates About The UK Healthcare Sector